Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

Představenstvo společnosti Slovan Tábor akciová společnost, se sídlem Tábor, 9. května 678, PSČ 39156, IČ: 60825774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 646 (dále jen „Společnost“) tímto činí v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující oznámení:

Valná hromada Společnosti rozhodla dne 26.5.2020 o přeměně zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry. Všech 14 000 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč se mění na listinné kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Hanou Kapicovou Kohoutkovou, notářkou v Tábboře, notářský zápis, č. NZ 147/2020, N 129/2020.

V Táboře dne 10. listopadu 2020

Představenstvo společnosti Slovan Tábor akciová společnost

Kontakt:Slovan Tábor akciová společnost

 

Tábor, 9. května 678, PSČ 390 02

IČ: 60825774,

DIČ: CZ60825774

Tel.: 381498111

E-mail: recepce.slovan@seznam.cz

Kontaktní osoba: Ing. Karel Hájek, Renata Daute

 


Nabídka služeb:

Společnost nabízí k pronájmu kancelářské a obchodní.

V současné době jsou volné kanceláře o celkové ploše 138 m2, tři jednotlivé a tři pod jedním vstupem.

Ceník:

Na vyžádání.

slovanO společnosti:

Slovan Tábor akciová společnost

Sídlo: Tábor, 9. května 678, PSČ 390 02

IČ: 60825774, DIČ: CZ60825774

Firma zahájila svoji činnost dnem 31.1.1994 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 646.

Sídlo firmy je ve vlastní víceúčelové budově v Táboře, ul. 9. května 678.

Hlavní činností je pronájem nebytový a obchodních prostor.

Veškerou činnost firmy zajišťuje představenstvo společnosti a firma zaměstnává celkem tři pracovníky.