Projekty snížení energetické náročnosti

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

Představenstvo společnosti Slovan Tábor akciová společnost, se sídlem Tábor, 9. května 678, PSČ 39156, IČ: 60825774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 646 (dále jen „Společnost“) tímto činí v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující oznámení:

Valná hromada Společnosti rozhodla dne 26.5.2020 o přeměně zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry. Všech 14 000 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč se mění na listinné kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Hanou Kapicovou Kohoutkovou, notářkou v Tábboře, notářský zápis, č. NZ 147/2020, N 129/2020.

V Táboře dne 10. listopadu 2020

Představenstvo společnosti Slovan Tábor akciová společnost